شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

ساحل زیبای دریای خزر
بی خیال نداشته هایت ...
بی خیال دلتنگی هایت ...
بی خیال هر چه که خیالت را نا آرام میکند ...
به من بگو ببینم ....
امروز نفس کشیده ای ؟
آری ؟ پس خوشا به حالت .
عمیق نفس بکش ... عمیق عشق را ... زندگی را ... بودن را ... بچش ... ببین..لمس کن
و با تک تک سلولهایت فریاد بزن " معبود من شکر که مرا جان بخشیدی "
با تشکر از عکاس :monire_sa

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مناف پرندلو

مناف پرندلو دوشنبه 23 شهریور 94 - 09:51

چه با صفاست

حسین خوش فکر

حسین خوش فکر دوشنبه 23 شهریور 94 - 10:13

بسیار عالی

عباس صمدی

عباس صمدی دوشنبه 23 شهریور 94 - 10:22

واییییی اونجا باشی و همچین صبونه ای رو تو هوای خوب شهریور نوش جون کنی .... چه حالی میده به خدا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]