هفت دریاچه بلغارستان

هفت دریاچه بلغارستان

یکی از جابه‌های توریستی اصلی بلغارستان، یک گروه از دریاچه‌های یخی واقع در کوه‌های ریلا می‌باشد. زمان مناسب برای دیدن دریاچه‌ها ماه‌های تابستان است ، در حالی که حتی در ماه ژوئن دریاچه‌ها می‌توانند یخ زده باشند. دریاچه‌ها یکی بالای دیگری در دره کوه قرار دارد که توسط رودخانه‌ها و آبشارها به هم پیوسته شده اند. دسترسی به دریاچه‌ها آسان نیست ، اگرچه سوار شدن به آسانسور اسکی ، فاصله کوهستان‌های شیب دار را کم می‌کند. افسانه‌ها می‌گویند دریاچه‌ها از اشک یک غول زن برای معشوقه خود تشکیل شده است.
هفت دریاچه بلغارستان
هفت دریاچه بلغارستان
هفت دریاچه بلغارستان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]