شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

خانه آجری «ثقه الاسلام» با راه پله‌های کاملاچوبی به صورت موزه سفال آذربایجان شرقی می‌ماند.
خانه قدیمی و تاریخی «ثقه الاسلام»، در چایکنار و بین پل «قاری» و «صاحب الامی» قرار گرفته و دارای معماری بسیار ارزشمندی است و جزو نادر بناهای سه طبقه ای است که قاب بندی آجری دارد و یک رشته راه پله چوبی نیز در آن تعبیه شده است.
به گزارش میراث فرهنگی آذربایجان شرقی، خانه ثقه الاسلام، در گذشته آموزشگاه هنرهای سنتی بود و سپس به موزه سفال استان تبدیل شد.کف طبقات این خانه چوبی بوده طبقه زیرزمین دارای خروجی جداگانه ای از زیر ایوان به همکف است.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]