شهر شیرها زیر آب !

شهر شیرها زیر آب !

شهری که در سال 2001، در عمق 26 تا 40 متری دریاچه ژیاندائو در شهر chun”an کشور چین کشف شد که بر اساس تحقیقات انجام شده، حدود 260000 هزار نفر در آن زندگی می‌کردند که به شهر شیرها شهرت دارد.
این شهر به شهر شیرها معروف است، دلیل آن هم چند مجسمه سنگی که به شکل شیر در ورودی این شهر وجود دارد، است که در آن زمان به عنوان نگهبان همیشگی این شهر ساخته شده است.
این شیرها مربوط به زمان امپراطوری شرقی است، خانه‌های متمدن و کاخ‌های اشرافی نشان دهنده وجود رونق در این شهر است.
علت فرورفتن این شهر در آب به حدودا 60 سال پیش بازمیگردد، در آن زمان در نزدیکی این شهر اقدام به ساخت سدی میشود که این وجود دریاچه‌ی آن عاملی برای فرو رفتن در آب میشود. در این سالها دولت چین اهمیتی به این مقصد گردشگری نداده است اما این روزها، شهر شیرها به یکی از مهمترین جاذبه گردشگری چین تبدیل شده است.
شهر شیرها زیر آب !
شهر شیرها زیر آب !
شهر شیرها زیر آب !
شهر شیرها زیر آب !
شهر شیرها زیر آب !

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]