شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

"وای" منطقه ای چشم نواز و زیبا میان ولز و انگلستان
عمارت "تینترن ابی" ،قلعه "راگلان" ، قلعه "کییرول" ،روستاهای کوچک و کم جمعیت در حاشیه رود،خانه هایی در دامنه کوه همگی در یک طرف و در طرف دیگر جنگل "دین" و بیشه زارهای "بلوبل" و افسون معماری کاخ "هییرفورد" و هزاران گوشه و کنار برای کاویدن، این منطقه را به مکانی ویژه تبدیل کرده است.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]