مردمی که در باتلاق زندگی میکنند

مردمی که در باتلاق زندگی میکنند

این مردم منازل خود را بر روی توده‌های شناور در این باتلاق ساخته اند. تنها راه قابل رفت و آمد بین خانه‌ها راه آبی است که ساکنین با استفاده از قایق از آن استفاده می‌کنند. تنها درآمد ساکنین محلی ماهیگیری است.
این جلگه و باتلاق‌ها بسیار حاصلخیزند و شامل گیاهانی هستند که بدلیل نداشتن ریشه شناورند ولی حجم انباشته شده آنها قابلیت تحمل وزن زیادی را به آنها داده و ساکنین محلی هم از همین خاصیت استفاده میکنند و منازل خود را بر روی آنها بنا میکنند.
مردمی که در باتلاق زندگی میکنند
مردمی که در باتلاق زندگی میکنند
مردمی که در باتلاق زندگی میکنند
مردمی که در باتلاق زندگی میکنند

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]