صخره ای مواج و زیبا در استرالیا

صخره ای مواج و زیبا در استرالیا

«ویو راک» یک پدیده سنگی طبیعی جالب در شرق شهر کوچک هیدن در غرب استرالیاست. صخره‌های این منطقه به شکل امواج بلند و سهمگین اقیانوس هستند و از گرانیت تشکیل شده اند و چندین هکتار را پوشش می‌دهند. این صخره حدود ۱۵ متر ارتفاع و حدود ۱۱۰ متر طول دارد. لازم به ذکر است شکل این صخره‌ها توسط پدیده موج ایجاد نشده است، بلکه توسط هوازدگی موادشیمیایی زیرسطحی و به دنبال آن گرانیت‌های نرم هوازده توسط فرسایش رودخانه ای ایجاد شده است. چیزی که در عکس‌ها کمتر نشان داده می‌شود، دیوار حائلی است که بالای صخره‌ها قرار دارد و باعث جمع شدن آب باران در یک سد ذخیره سازی می‌شود. این دیوار در سال ۱۹۵۱ ساخته شد و چنین دیوارهایی در صخره‌های مشابه در منطقه ویتبلت در استرالیا رایج هستند.
صخره ای مواج و زیبا در استرالیا
صخره ای مواج و زیبا در استرالیا
صخره ای مواج و زیبا در استرالیا
صخره ای مواج و زیبا در استرالیا
صخره ای مواج و زیبا در استرالیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]