خودرویی مناسب مسافرت‌های شبانه

خودرویی مناسب مسافرت‌های شبانه

به عنوان چشم اندازی از آینده‌ی حمل ونقل، طراحی به نام Dominic Wilcox اتومبیل بدون راننده ای را طراحی کرده است این اتومبیل ترکیب پیچیده ای از شیشه‌های رنگی دست ساز است که به کمک آخرین تکنولوژی‌های برش کاری درکنار یکدیگر قرار گرفته اند.
این خودرو وسیله ای مناسب برای مسافرتهای شبانه می‌باشد و در آن تخت خوابی بدین منظور جانمایی شده است. زمانی که راننده در حال استراحت است اتومبیل به صورت خودکار حرکت کرده و وی را به مقصد می‌رساند.
خودرویی مناسب مسافرت‌های شبانه
خودرویی مناسب مسافرت‌های شبانه
خودرویی مناسب مسافرت‌های شبانه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]