شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

زیره کرمان
زیره کرمانی گیاهی است که خاصیت فوق العاده دارویی و غذایی دارد و موثرترین وسیله برای دفع نفخ شکم است.زیره از ادویه ای است که انسان‌های ماقبل تاریخ آن را مصرف می‌کرده اند. دلیل این ادعا این است که زیره را در خانه‌های دریاچه ای که مردم ماقبل تاریخ در آن سکونت داشته اند پیدا کرده اند. یونانی‌ها و رومیان از خواص آن بی اطلاع بوده اند ولی آن را مصرف می‌کرده اند. ابن بیطار طبیب عرب آن را می‌شناخته و مصرف آن را برای دفع نفخ شکم تجو ز می‌کرده است.
رومیان باستان زیره را مثل یک سبزی می‌خوردند و مخصوصا ریشه آن را چون شیرین بود مثل هویج مصرف می‌کردند و دانه زیره را که بسیار معطر بود در سوسه ای معروف آپسیوس مصرف می‌کردند.
ژول سزار امپراتور روم عقیده داشت که ریشه‌های زیره سربازان والریس را از مرگ در اثر گرسنگی نجات بخشید.
کشورهای شمال اروپا هم از زمانهای بسیار طولانی زیره را می‌کاشته اند و آن را مثل سبزی مصرف می‌کرده اند، ریشه آن را مثل هویج می‌خورده اند و برگ‌های تازه آن را در سالاد مصرف می‌کرده اند
دانه‌های زیره را مثل ادویه در کشورهای شمال اروپا و اروپای مرکزی در سوپ، راگو و کلم شور (شو کروت) مصرف می‌کرده اند. در آلمان و هلند پنیر مخصوصی از زیره می‌ساختند که هنوز شهرت قدیمی خود را حفظ کرده است. زیره را در آلمان، مجارستان و قفقاز به نان می‌زنند و نان‌های قندی و شیرینی‌های سنتی مخصوصی در این کشورها از زیره تهیه می‌کنند.
در انگلستان یکی از آداب آشپزی معروف اکسفورد این است چند دانه تخم زیره در سیب درختی فرو کنند و آن را در کوره بپزند و به عنوان دسر مصرف نمایند.
در فرانسه نقل مخصوصی از زیره درست می‌کنند که سالیان دراز به این طرف این نقل معروفیت زیادی دارد.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]