شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

ایران _ کردستان _شهر کامیاران _ روستای پلکانی پالنگان
iran_ kurdistan _kamyaran city _palangan
ئیران _کوردیستان _شاری کام یاران _دهاتی پاله نگان
روستای بکر با اب وهوای سردسیر(ییلاقی) که هرساله از سراسر دنیا و ایران به این مکان تاریخی و توریستی .........


شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]