شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

تنگه واشی به "تنگه ساواشی" و "تنگه سوباشی" معروف است. واژه سوباشی در زبان آذری به معنای "سرچشمه" و واژه ساواشی به معنای محل برخورد آورده شده است.
مسیر دسترسی:
برای رسیدن به این محل ،پس از خروج از شهر فیروزکوه و طی مسافت 2 کیلومتر به سمت تهران ، راه آسفالت سمت راست جاده را به سمت تنگه طی مینماییم.تابلو تنگه ساواشی این راه فرعی را کاملا مشخص کرده است.پس از طی مسیر 10 کیلومتر به روستای "جلیزجند" خواهید رسید.(در میانه راه با یک دوراهی مواجه میشوید که راه سمت راست را ادامه دهید همچنین در ورودی روستا نیز با دوراهی دیگری مواجه میشوید که باز هم راه سمت راست را ادامه دهید)
پس از طی 4.5 کیلومتر بعد از روستا به انتهای مسیر ماشین رو میرسیم.در این محل میتوانید اتومبیل خود را درپارکینگ پارک نموده و پیاده روی را آغاز نمایید.از این مکان با طی مسافت تقریبی 1 کیلومتر به ابتدای تنگه اول میرسید.از ابتدای تنگه اول تا آبشار انتهای راه،مسیری چشم نواز و زیبا را در سه بخش پیش و رو خواهید داشت.بخش اول : مسیر تنگه اول تا ابتدای دشت ساواشی(حدود 250متر)
بخش دوم:راهپیمایی دشت ساواشی(حدود 1700متر)
بخش سوم:مسیر تنگه دوم تا رسیدن به آبشار(حدود 800متر)

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

آدینه منفرد

آدینه منفرد ﺳﻪشنبه 24 شهریور 94 - 10:19

من رفتم خیلی لذت بخشه.ولی کتیبه ش داره از بین میره خیلی ناراحت شدم(^__^)(^__^):’(:’(

سارا حقیقت

سارا حقیقت ﺳﻪشنبه 24 شهریور 94 - 22:09

متاسفانهّ...

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]