فانوس دریایی زیبای دانمارک

فانوس دریایی زیبای دانمارک

فانوس دریایی Rubjerg در ناحیه‌ی شمالی دانمارک و بر روی صخره‌های دریای شمال واقع شده است. این فانوس دریایی فوق العاده در سال 1900 در این منطقه احداث شد. اگرچه حرکت شن‌های ساحلی موجب شد که این فانوس دریایی نشست کرده و حفره‌ای اطراف آن ایجاد شود، اما می‌توان گفت که این فانوس دریایی همچنان جزو زیباترین جذابیت‌های توریستی سواحل شمال دانمارک به حساب می‌آید و گردشگران، هر روزه در قالب تورمسافرتی یک روزه از آن بازدید می‌کنند.
فانوس دریایی زیبای دانمارک
فانوس دریایی زیبای دانمارک
فانوس دریایی زیبای دانمارک
فانوس دریایی زیبای دانمارک

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]