جغد کوری که در چشمانش ستاره دیده می‌شود

جغد کوری که در چشمانش ستاره دیده می‌شود

یک روز صبح، یکی از شهروندان کالیفرنیای جنوبی، در بالکن خانه خود یک جغد زخمی پیدا کرد. وقتی متوجه شد این جغد کور است و توان دیدن ندارد، چشمان او را به شبی پرستاره تبدیل کرد و نامش را «زئوس» گذاشت!
داستان چیست؟ این است که، یک شهروند آمریکایی، پس از یافتن جغد کور، او را درمان و تیمار کرد و به مرکز نگهداری حیوانات در کالیفرنیا تحویل داد. دلیل انتخاب نام زئوس، گیرایی و جاذبه چشمان این جغد است. زئوس کوچولو در چشمانش آسمان‌ها و ستاره‌ها را جای داده است و دیدن این چشم‌ها برای مردم جذابیت بسیاری دارد. «زئوس»، در اساطیر یونانی، پادشاه خدایان و فرمانروای تمام زیارتگاه‌های کوه المپ است. زئوس خدای آسمان و توفان بود و به همین دلیل سلاح او آذرخش بود که آن را به سمت کسی که او را ناخشنود کرده، پرتاب می‌کرده‌است. یکی از مواردی که او را بسیار خشمگین می‌کرد دروغگویی و پیمان‌شکنی بوده است.
جغد کوری که در چشمانش ستاره دیده می‌شود
جغد کوری که در چشمانش ستاره دیده می‌شود
جغد کوری که در چشمانش ستاره دیده می‌شود
جغد کوری که در چشمانش ستاره دیده می‌شود

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]