شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

چمدان مناسب سفر
چمدان‌های چرمی: این چمدان‌ها همراهان قدیمی و گرانقیمت مسافران سراسر جهان هستند و همواره جایگاه مشخص و محکمی میان مسافران دارند. اگر از تمام محاسن و البته پرستیژ این نوع از چمدان‌ها بگذریم که برای مسافران لوکس و شیک پوش بسیار مهم است، می‌توانیم به وزن و البته هزینه بالای خرید این گروه از چمدان‌ها به عنوان عیوب آن اشاره کنیم ؛مواردی که باعث شده تا بسیاری از مسافران عادی از خرید این دسته از چمدان‌ها چشمپوشی کنند.
سامسونت‌های سفری: این گروه را می‌توان به عنوان آخرین نوع از انواع چمدان معرفی کرد. البته برای آنها که قصد سفرهای کوتاه دارند و تک نفره سفر می‌کنند، چون مناسب‌ترین انتخاب از لحاظ وزن، حجم و البته هزینه خرید برای این گروه از مسافران این نوع چمدان است به طوری که امروزه اکثر افرادی که از آنها به کثیرالسفر یاد می‌شود یکی از این نوع چمدان‌ها را همراه خود به این نقطه و آن نقطه از جهان می‌برند.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]