شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

ساخت ظرفهایی از ورقه آلومینیوم
با قرار دادن یک ورقه آلومینیومی بر روی یک کنده میتوان یک ظرف آلومینیومی ساخت. بدین ترتیب به ورقه شکل میدهید و برای محکم کردن لبه‌های آن، آنها را گرد کنید.
پوشش آلومینیومی ظروف
قبل از قرار دادن ظرف بر روی آتش یک ورقه آلومینیومی در اطراف آن بپیچید، در این صورت مجبور نیستید برای پاک کردن دوده‌ها خود را به زحمت بیاندازید. چنانچه ظرف شما نشت میکند میتوانید درون ظرف را نیز با آلومینیوم بپوشانید.
فر خورشیدی
عمل کرد اجاقهای خورشیدی ازطریق اشعه‌های نور خورشید است، اشعه هایی با طول موج کوتاه که میتوانند از شیشه عبور کنند. موج‌های کوتاه در هنگام گرم کردن غذای موجود در زیر شیشه، پس از عبور از آن به موجهای بلند تبدیل میشوند، موجهایی که قادر به عبور از شیشه نیستند، درنتیجه با باقی ماندن درون محفظه و بالا و پایین رفتن انرژی خود را به گرما تبدیل کرده و باعث پخت غذا میشوند.
زمانی که ظرف را لمس میکنید بسیار مراقب باشید، ظرف میتواند بسیار داغ شده باشد.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]