آداب سلام دادن در ملل مختلف دنیا

آداب سلام دادن در ملل مختلف دنیا

آداب سلام دادن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است که به نوعی نشان دهنده احترام به دیگران است. کمی درباره آداب و رسوم فرهنگ‌های دیگر بدانید تا بدانید هنگام سفر به کشورهای دیگر چگونه رفتار کنید. بدونیم ۱۲ آداب سلام دادن از سراسر دنیا آورده است که تمام آن‌ها متفاوت‌تر از یک دست دادن ساده هستند.
فیلیپینی‌ها آداب سلام دادن زیبایی به نام “مانو” دارند که نشان دهنده احترام به بزرگ ترهاست. آن‌ها دست بزرگ ترها را می‌گیرند و به آرامی به پیشانی خودمی فشارند.
ژاپن
ژاپنی‌ها هنگام سلام و احوالپرسی به یکدیگر تعظیم می‌کنند. البته زاویه تعظیم و طول کشیدن آن به موقعیت بستگی دارد.
هندوستان
هندی‌ها هنگام سلام دادن کلمه “ناماسته” را به زبان می‌آوردند و دست‌ها را روی سینه قرار داده و کف دست‌ها را به هم می‌فشارند.
تایلند
احوالپرسی تایلندی‌ها که “وای” نام دارد درست مثل هندی‌ها ژست دعا می‌گیرند و کمی هم تعظیم می‌کنند.
نیوزیلند
آداب سلام دادن در میان مردم مائوری در نیوزیلند “هونگی” نام دارد. آن‌ها هنگام سلام دادن بینی و پیشانی را به هم می‌فشارند.
بوتسوانا
در بوتسوانا باید هنگام احوالپرسی حرکات بسیار ساده ای را انجام داد. آن‌ها با دست راست به هم دست می‌دهند و با دست چپ آرنج دست راست را می‌گیرند. سپس به حالت عادی بر می‌گردند و کلمه Lae kae که همان حالت چطوره خودمان است را به زبان می‌آورند.
مغول
مغول‌ها به میهمانان شان شالی به نام hada هدیه می‌دهند و هنگام دادن هدیه کمی خم می‌شوند و با دو دست شال را هدیه می‌دهند.
یونان
یونانی‌ها معمولا هنگام احوالپرسی به پشت یا شانه‌های یکدیگر می‌زنند.
کنیا
جنگجویان قبیله ماسای در کنیا تازه واردها را به مراسم رقص دعوت می‌کنند. در این مراسم افراد یک دایره تشکیل می‌دهند و مسابقه بلندترین پرش را اجرا می‌کنند.
مالزی
مردم مالزی با هر دو دست به یکدیگر دست می‌دهند و سپس کف دست را روی قلب قرار میدهند.
تبت
تبتی‌ها زبان شان را هنگام سلام و احوالپرسی بیرون می‌آورند. این رفتار یادآور پادشاه تبت در قرن نهم است که زبانی سیاه داشت.
آداب سلام دادن در ملل مختلف دنیا
آداب سلام دادن در ملل مختلف دنیا
آداب سلام دادن در ملل مختلف دنیا
آداب سلام دادن در ملل مختلف دنیا
آداب سلام دادن در ملل مختلف دنیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]