خانه‌های شناور روی دریاچه!

خانه‌های شناور روی دریاچه!

دریاچه بوکودی در 80 کیلومتری بوداپست، یک دریاچه مصنوعی است که در سال 1961 با غرق کردن یک چمنزار کم ارتفاع در کنار نیروگاه ایجاد شد. نیروگاه، آب سرد را از دریاچه برای کار کردن دیگ‌های بخارش می‌کشید و آب گرم را به دریاچه بازمی گرداند. این چرخه باعث می‌شد دریاچه هرگز حتی در زمستان‌های بسیار سرد یخ نزند.
در طول سال ها، دریاچه تبدیل به مکان محبوبی برای ماهیگیری شد و تعدادی کلبه چوبی کوچک توسط مردم محلی روی دریاچه ایجاد شدند با گذرگاه‌های تخته ای روی دریاچه که به آن‌ها می‌رسید. به جز مردم محلی، عده کمی از وجود این نقطه زیبا و تماشایی آگاه بودند تا اینکه عکسی از دریاچه در خانه‌های شناور آن در پس زمینه جستجوی بینگ در نوامبر 2013 منتشر شد. شهرت دریاچه بوکودی در اینترنت و در میان گردشگران و عکاسان پیچید و این دهکده دور افتاده را شلوغ کرد.
بخشی از جذابیت دریاچه، جدا از محیط زیبای آن، آب آن بود که هیچوقت یخ نمی‌زد و در تمام طول سال فرصت ماهیگیری را فراهم می‌کرد. بااین حال در سال 2015 نیروگاه تعطیل شد و دریاچه دیگر زمستان‌ها گرم نبود و این اثری منفی روی فرصت‌های گردشگری این دریاچه گذاشت.
خانه‌های شناور روی دریاچه!
خانه‌های شناور روی دریاچه!
خانه‌های شناور روی دریاچه!

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]