معلم کلایه

الموت؛ بهترین نقطه برای گردشگری پاییزی
آثار تاریخی الموت
-دژ لمبسر در الموت پائین و در روستای رازمیان که در فاصله 22 کیلومتری از رجائی‌دشت است (فاصله رجائی‌دشت تا قزوین حدود 55 کیلومتر است.)
-امامزاده علی اصغر و درخت خونبار روستای زرآباد به فاصله حدود 68 کیلومتری قزوین
-دریاچه اوان به ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه