آداب قهوه خوردن در مضیف

مضیف و آداب آن
سازه ای که این روزها در ورودی شهرهای خوزستان به نام مضیف عربی به شدت مورد استقبال قرار گرفته چیست؟ در واقع مضیف در میان مردمان عرب از احترام و جایگاه خاصی برخوردار است به گونه ای که این مکان همانند مکان‌های مقدس داری آداب خود است. مضیف، سازه ای است که از یک نوع مواد و آن هم نی ساخته ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه