انگشت اشاره گالیله

انگشت اشاره گالیله در موزه

گالیله، دانشمند مشهور ایتالیایی بود که توانست با تلسکوپ ساخته دست خود، آسمان‌ها را رصد کند و جزئیات سطح ماه را ببیند. او در سال 1610 میلادی به دلیل تأیید نظریه کوپرنیک مبنی بر مرکزیت نداشتن زمین در جهان، از سوی کلیسا محاکمه شد.
انگشت اشاره «گالیله» که در موزه گالیله در فلورانس ایتالیا نگهداری می‌شود.


... ادامه مطلب
انگشت اشاره گالیله در موزه