آبشارهای هاواسوبای

آبشاری مخصوص سرخپوستان

آبشارهای هاواسوبای در دره آبشارها در آمریکا قرار دارد که سرخپوستان این کشور فقط در آن زندگی می‌کنند. دولت آمریکا تلاش بسیار داشته این منطقه را بسان مناطق دیگری این کشور که سرخپوستان در آن زندگی می‌کردند، از آن خود کند که تاکنون موفق به این امر نشده است. این منطقه یکی از زیباترین مناطق گردشگری آمریکاست ... ادامه مطلب
آبشاری مخصوص سرخپوستان