کمیجان گردشگردی

جاده و تپه نشاط

سیاست کلی جاده نشاط چیست؟
جاده نشاط به جاده حد فاصل خروجی از کمیجان به سمت روستای تکیه را جاده نشاط نام گذاری کرده اند که این جاده به تپه نشاط می‌رسد و به تولید سرانه فضای سبز شهر کمیجان این طرح را درست اقدام قرار داده اند این جاده در آینده نزدیک از درختان سر به فلک کشیده که در هم تنیده شده اند چشم ... ادامه مطلب
جاده و تپه نشاط