موزه ساعت کرمان

موزه ساعت کرمان

موزه ساعت کرمان یکی از مکان‌های دیدنی در این استان می‌باشد ودر خیابان شهدا(زریسف) واقع شده است. ساعت‌های مختلف ساخت قدیم و ساعت‌های چوب ساز را به معرض نمایش گذاشته است. در این موزه ساعت‌هایی که در عصر ناصرالدین شاه به سفارش دربار ساخته است,و همچنین ساعت‌هایی که هنگام افتتاح راه آهن جمهوری اسلامی به تعدادی ... ادامه مطلب
موزه ساعت کرمان

موزه ساعت کرمان واقع در خیابان شهدا(زریسف) ساعت‌های مختلف ساخت قدیم و ساعت‌های چوب ساز را به معرض نمایش گذاشته است. در این موزه ساعت‌هایی که در عصر ناصرالدین شاه به سفارش دربار ساخته و همچنین ساعت‌هایی که هنگام افتتاح راه آهن جمهوری اسلامی به تعدادی از افراد اعطاء شده است، وجود دارد.
ساعت‌های دست ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه