هرکول بیستون

هرکول کجاست؟

،مجسمه «هرکول» یکی از 28 اثر تاریخی مجموعه ثبت جهانی شده بیستون و تنها اثر باقیمانده از دوران سلوکیان در ایران است.
کشف مجسمه «هرکول» داستان جالبی دارد که خبرنگار ایسنای کرمانشاه به سراغ کاشف آن یعنی علی سلمانی که در حال حاضر پیرمردی 78 ساله است رفته و در گفت‌وگویی با او به چگونگی این کشف پرداخته ... ادامه مطلب
هرکول کجاست؟