بانجی جامپینگ پل بیلقان

بانجی جامپینگ بر فراز بیلقان

لذت پرش از پل «بیلقان» بر روی رودخانه چالوس و پاندول در ارتفاع 35 متری، بدون شک تجربه‌ای است که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت؛ برای دستیابی به این تجربه می‌توانید یکی از بالاترین هیجان‌های ممکن را در بانجی جامپینگ پل بیلقان امتحان کنید.
لحظه پریدن از روی پل، لحظه‌ای است به اندازه همه لحظه‌ها، اما بسیار متفاوت؛ آنقدر سرشار از هیجان که به محض اینکه طول طناب طی می‌شود و کشش طناب را حس می‌کنید، آرامشی خاص به سراغتان می‌آید. پرتاب به سمت جلو و پاندولی در 40 متری، آن هم با سرعت زیاد، از دیگر شگفتی‌های این پرش مهیج است.بنابراین اگر شما هم می‌خواهید این هیجان را تجربه کنید، ابتدا اصول سنگ نوردی و کار با طناب را بیاموزید و سپس ضمن آشنایی با وسایل و ابزار فنی، به این کار مبادرت کنید.
... ادامه مطلب
بانجی جامپینگ بر فراز بیلقان