ییلاق نمارستاق

گردش یک روزه از تهران
اگر صبح زود از تهران به سمت جاده هراز و پلور حرکت کنید قبل از ظهر به روستای نمار می‌رسید و تا دشت زیبای دریوک کوه‌پیمایی خواهیم کرد. در دل طبیعت استراحتی می‌کنید . آبشار پلکانی دریوک، جاذبه دیگری است که خواهیم دید. سپس به دشت پوشیده از گل دریوک بازمی‌گردید. حوالی بعدازظهر به‌سوی روستای نمار و از آنجا به تهران حرکت می‌کنید. ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه