عجیب‌ترین و خطرناک‌ترین باغ وحش جهان

عجیب‌ترین و خطرناک‌ترین باغ وحش جهان

غ وحش لوجان در نزدیکی بوینس آیرس ، عجیب‌ترین و خطرناک‌ترین باغ وحش جهان است در این باغ وحش هرکس خودش مسئول جان خویش می‌باشد. بازدیدکنندگان در این باغ وحش می‌توانند وارد قفس شیرها شوند ، بر پشت شیرهای وحشی بنشینند، به ببرها و یوزپلنگ‌ها از نزدیک غذا بدهند ، به خرس‌های وحشی انگور بدهند ، و هرکار عجیب و ... ادامه مطلب
عجیب‌ترین و خطرناک‌ترین باغ وحش جهان