موزه قوم نگاری ارمنستان

موزه قوم نگاری ارمنستان
یکی دیگر از دیدنی‌های ارمنستان در طبقه همکف سالن مرکزی شامل آثاری از یادبود جنگ است که موزه قوم نگاری ارمنستان است . در گالری‌های پایین سمت راست، آثار باستانی ارمنستان از عصر نوسنگی تا قرون وسطی قرار دارد.آثار دیگر شامل: صنایع دستی‌های مختلف سنتی، نمایشگاه فرش و گلدوزی ، ارمنی ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه