عروس آبشارهای ایران

عروس آبشارهای ایران

آبشار "آب سفید" معروف به عروس زیبای آبشارهای ایران است.
این آبشار در جنوب شرقی این استان و در دامنه کوه‎های زاگرس و در کنار کوه بلند قالی کوه در بخش بشارت زلقی از شهرستان الیگودرز قرار گرفته است.
آب این آبشار از دل تونلی در دل یک کوه سنگی بیرون می‌آید. ارتفاع آبشار حدود ۷۰ متر و عرض تاج آن در فصل پر آبی حدود ۸ متر است. آبشار "آب سفید" به رود رودبار می‌پیوندد و سرانجام به دز می‌ریزد. ... ادامه مطلب
عروس آبشارهای ایران