پارک ودنخا مسکو

پارک ودنخا مسکو

این نمایشگاه و پارک زیبا و بزرگ در شمال شرقی مسکو و در نزدیکی ایستگاه مترویی به همین نام است. حروف (V.D.N.Kh) خلاصه کلمات روسی نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی اتحاد شوروی است. سالن‌های نمایشگاه پس از فروپاشی شوروی در اختیار شرکت‌های تجاری قرار گرفت.
این محل در سال ۱۹۳۹ با عنوان نمایشگاه سراسری کشاورزی ... ادامه مطلب
پارک ودنخا مسکو