تنگ تاریخی چوگان

تنگ تاریخی چوگان

تنگ چوگان کازرون در دل خود گنجینه‌ای بی‌نظیر از آثار و حجاری‌های دوره ساسانیان را جای داده و یکی از محوطه‌های تاریخی با ارزش آن دوره به شمار می‌آید.
این دره علاوه بر ۶ نقش برجسته مربوط به شاپور اول و بهرام اول و دوم، مجسمه عظیمی از شاپور اول به ارتفاع 6 متر را در غار شاپور، که در ارتفاعی نزدیک به ... ادامه مطلب
تنگ تاریخی چوگان