شهرک رشدیه تبریز

تبریز ، شهرک شهید رشدیه ، مسجد امام علی(ع)

تبریز :
این شهر پایتخت سیاسی ایران در زمان خوارزمشاهیان، ایلخانان، چوپانیان، جلایریان، اتابکان، قراقویونلوها، آق‌قویونلوها، صفویان و قاجاریان (پایتخت دوم) بوده و اوج شکوفایی آن مربوط به دورهٔ ایلخانان است که در این زمان، پایتخت قلمرویی پهناور از نیل تا آسیای مرکزی بوده‌است. در میان پایتخت‌های ایران ... ادامه مطلب
تبریز ، شهرک شهید رشدیه ، مسجد امام علی(ع)