مراسمی کم نظیر ویژه ماه محرم در لاهیجان

مراسمی کم نظیر ویژه ماه محرم در لاهیجان

در این عزاداری که در ایران کم نظیر است، افراد دو قطعه چوب (کرپ) در دست دارند، با وزن مرثیه‌ی خاصی که مرثیه خوان آن را می‌خواند آنها را به هم می‌کوبند و قسمتی از مرثیه را به عنوان جواب خواننده‌ی مرثیه، تکرار می‌کنند. کرپ، تکه چوبی استوانه ای است به سنگینی 400 تا 600 گرم که از میان به دو برابر تقسیم شده ... ادامه مطلب
مراسمی کم نظیر ویژه ماه محرم در لاهیجان