عروسک‌های خمیری بندر کنگ

عروسک‌های خمیری بندر کنگ

روسک‌های خمیری، ترویج دهندگان فرهنگ بومی مردمان خونگرم جنوب هستند که با دقت و ظرافت خاصی تهیه میشوند و میشود این زیبایی را در لباس‌ها و نقش و نگار حنا بر روی دستان و پاهای عروسک‌ها دید. ... ادامه مطلب
عروسک‌های خمیری بندر کنگ