پل گره شانس

پل شانس !

به تازگی یک پل پیاده‌ی منحنی با الهام از نوار موبیوس در شهر چانگشا چین افتتاح شده و به افراد پیاده اجازه می‌دهد که از مسیرهای متنوعی بر فراز رودخانه‌ی Dragon King Harbour عبور کنند. «پل گره‌ی شانس» در طول مسیر خود به مراتب بالا و پایین رفته و مناظر شگفت انگیزی را به رودخانه، دریاچه‌ی Meixi، شهر چانگشا ... ادامه مطلب
پل شانس !

پل گره شانس

به تازگی یک پل پیاده‌ی منحنی با الهام از نوار موبیوس در شهر چانگشا چین افتتاح شده و به افراد پیاده اجازه می‌دهد که از مسیرهای متنوعی بر فراز رودخانه‌ی Dragon King Harbour عبور کنند. «پل گره‌ی شانس» در طول مسیر خود به مراتب بالا و پایین رفته و مناظر شگفت انگیزی را به رودخانه، دریاچه‌ی Meixi، شهر چانگشا ... ادامه مطلب
پل گره شانس