غارخربس

غار خربس

غار خوربس یکی از آثار شاخص معماری صخره ای در سواحل جنوبی خلیج فارس است که در قسمت جنوب غربی شهرستان قشم واقع شده است.
به طور کلی محوطه با توجه به فرم معماری صخره ای و همچنین وجود آثار و محوطه‌های متعدد تاریخی در اطراف آن و نیز شناسایی چندین گوردخمه صخره ای در سطح جزیره به احتمال زیاد مربوط به دوران ... ادامه مطلب
غار خربس