آداب غذا خوردن در هند

آداب غذا خوردن در هند

مردم هند در غذا خوردن دارای آداب خاصی می‌باشند،هندوها زیاده روی در مصرف غذا را مساوی با تن پروری و چاقی می‌دانند از این روغذا را به مقدار کم مصرف میکنند.همچنین آنها بیشتر از سبزیجات استفاده می‌نمایند تا به قول خودشان خللی به چرخه‌ی طبیعت وارد نکنند.آن‌ها از گوشت استفاده نمی‌کنند چرا که معتقدند با این ... ادامه مطلب
آداب غذا خوردن در هند