سنگ نگاره ها

کشف سنگ نگاره‌های باغبادران

کشف سنگ نگاره‌های باغبادران - دهستان چم کوه حوالی روستای چم علیشاه
چم علیشاه، روستایی از توابع بخش باغ بهادران شهرستان لنجان در استان اصفهان ایران است.
چم علیشاه در کنار رودخانه زاینده رود قرار دارد به گفته مردم روستای چم علیشاه ،چم علیشاه شخصی مردم دار بوده و تا سی سال پیش بقایایی از خانه او ... ادامه مطلب
کشف سنگ نگاره‌های باغبادران