گنجینه ۳۰۰۰ ساله گیلانی

گنجینه ۳۰۰۰ ساله گیلانی

مردم مارلیک، قبیله ای با نژاد هندی-اروپایی بودند که در ۳۰۰۰ سال پیش در منطقه شمال ایران و تپه مارلیک سکونت گزیده بودند. تپه مارلیک جایی در دره گوهررود و در نزدیکی شهر رودبار است که تا سال ۱۳۴۰ بقایای بی نظیری از یک تمدن کهن و فراموش شده را در دل خود پنهان کرده بود. در این سال بود که یک تیم متخصص باستان ... ادامه مطلب
گنجینه ۳۰۰۰ ساله گیلانی