معبد ها

معبد آناهیتا بیشاپور

معبد آناهیتا در شهر تاریخی بیشاپور نزدیک کازرون در استان فارس
این معبد که نسبتا سالم مانده در زمان شاپور اول ساسانی حدود 1700 سال پیش ساخته شده که مربوط به آناهیتا الهه آب بوده و از لحاظ مهندسی و سیستم کنترل و تنظیم آب در جهان بی نظیر است. ... ادامه مطلب
معبد آناهیتا بیشاپور