روستای پلوند

کوه سنگ سوراخ

علت شهرت این کوه بیشتر بابت حفره عظیمی است که بعلت فرسایش‌های آبی در سنگ‌های آهکی کوه بوجود آمده و قطری حدود 20 متر را دارا است .
این حفره که بر فراز کوه قرار گرفته از دیدگاه رهگذران که در مسیر روستای پلوند هستند ویا قصد سفر به سمت ریگ یوز را دارند ، از کنار جاده خاکی که از حدود 500 متری آن می‌گذرند ... ادامه مطلب
کوه سنگ سوراخ