زنگبار

راک، رستورانی ساده و متفاوت در وسط اقیانوس

این مکان بی تکلف و ساده در نگاه اول شبیه به کلبه ایی در وسط آب است که بدون صاحب رها شده است. اما در واقع این ساختمان یک رستوران در زنگبار به نام رستوران راک است که 23 فوت بالاتر از اب دریا در اقیانوس هند ساخته شده است و دارای منظره ایی بی نظیر روح نواز و روشن است.
نسیم طبیعی اقیانوس و آب‌های زلال ... ادامه مطلب
راک، رستورانی ساده و متفاوت در وسط اقیانوس

رستورانی زیبا در امواج اقیانوس

ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﯽ ﺗﮑﻠﻒ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﺒﻪ ﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﮕﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺭﺍﮎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ 23 ﻓﻮﺕ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﯾﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺭﻭﺡ ﻧﻮﺍﺯ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ .
ﻧﺴﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﻭ ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ... ادامه مطلب
رستورانی زیبا در امواج اقیانوس