پارک ملی "پلیتویک"

پارک ملی !##!پلیتویک!##! یکی از عجایب طبیعی اروپا

در پارک ملی "پلیتویک" 16 دریاچه گردهم آمده اند و این دریاچه‌ها با رودها و آبشارهای بزرگ و کوچک به هم متصلند.
بلندترین آبشار منطقه –آبشار ولیکی اسلپ- است که ارتفاعی 78 متری دارد.
از قرن 19 میلادی بومیان منطقه به ساخت هتل‌های متعدد اقدام کردند و بدینوسیله گردشگران این فرصت را یافتند که این منطقه ... ادامه مطلب
پارک ملی !##!پلیتویک!##! یکی از عجایب طبیعی اروپا