شاه البرز

گزارش برنامه سفید قطور به شاه البرز و سات
نویسنده: عباس عباسیان پور تیر. ۰۴ کوهنوردی, گزارشات یک دیدگاه
گزارش برنامه صعود خط الراس سفبد قطور به شاه البرز و سات

تاریخ اجرا : ۱۳ الی ۹۴/۰۳/۱۵

سرپرست برنامه : احمد میجوجی

گزارش صعود خط الراس (سفید قطور.شاه البرز.سات)

سرپرست ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه