میدان قیام

امامزاده اسماعیل(ع) و مسجد شعیا

امامزاده اسماعیل(ع) و مسجد شعیا در میدان قیام (سبزه میدان)، خیابان هاتف اصفهان قرار دارند. این بنا مشتمل بر بقعه امام‌زاده، گنبدخانه بزرگ، مرقد و مسجد شعیا بر طبق مدارک مکتوب مربوط به قرن اول هجری و بر طبق مدارک موجود معماری، مربوط به دوره سلجوقی است. بر جانب مرقد شعیا نیز کتیبه‌ای به خط نستعلیق مورخ ... ادامه مطلب
امامزاده اسماعیل(ع) و مسجد شعیا