قندیل‌های یخی و شگفت انگیز دریاچه پلیتویک

قندیل‌های یخی و شگفت انگیز دریاچه پلیتویک

برف و سرما در کرواسی باعث خلق مناظر بسیار زیبا در پارک‌ها و دریاچه‌ها شده است که قندیل‌های یخی دریاچه پلیتویک یکی از این مناظر زیباست. مردم کشور کرواسی زمستان‌های سختی را هر ساله پشت سر می‌گذارند بطوریکه تمام آبشارهای این پارک یخ می‌زنند.
قندیل‌های یخی که باعث ایجاد مناظری شگفت انگیز در دریاچه پلیتویک ... ادامه مطلب
قندیل‌های یخی و شگفت انگیز دریاچه پلیتویک

قندیل‌های یخی و شگفت انگیز دریاچه پلیتویک

برف و سرما در کرواسی باعث خلق مناظر بسیار زیبا در پارک‌ها و دریاچه‌ها شده است که قندیل‌های یخی دریاچه پلیتویک یکی از این مناظر زیباست. مردم کشور کرواسی زمستان‌های سختی را هر ساله پشت سر می‌گذارند بطوریکه تمام آبشارهای این پارک یخ می‌زنند.
قندیل‌های یخی که باعث ایجاد مناظری شگفت انگیز در دریاچه پلیتویک ... ادامه مطلب
قندیل‌های یخی و شگفت انگیز دریاچه پلیتویک