کاخ شیروان شاه باکو

کاخ شیروان شاه باکو

کاخ شیروان شاه ، بزرگترین اثر تاریخی معماری شیروان - آبشرون آذربایجان ، واقع در درون شهر باکو است. این مجموعه شامل ساختمان اصلی قصر، چنبره دفن، مسجد شاه با یک مناره، مقبره سید یحیی باکویی ،پورتالی درضلع شرقی ، دروازه مراد، مخزن آب و بقایای حمام خانه می‌باشد. این قصر بر روی اسکناس ده هزار مناتی آذربایجان ... ادامه مطلب
کاخ شیروان شاه باکو