قله K2

قله کی تو

قله K2 پاکستان موسوم به «کوه وحشی»، بعد از «اورست»، بلندترین و بعد از «آناپورنا»، مرگبارترین قله جهان است که تاکنون کوهنوردان زیادی را به کام مرگ فرستاده است
این کوه عظیم در منطقه «قراقوروم» پاکستان و در مز این کشور با چین قرار گرفته است
نام قله در سال 1856 توسط یک محقق انگلیسی بر آن گذاشته شد. ... ادامه مطلب
قله کی تو