شک بافی

شک بافی

شک بافی از مراکز مشهور بافت شک‌بافی شهرستان رودان از استان هرمزگان است.این هنر بوسیله نوعی هاون چوبی که جوغن نام دارد و چند قرقره‌ی مخصوص که به قالب‌‌معروف است و یک بالش کوچک پارچه یی انجام میشود و نحوه کار به این صورت است که‌‌بالش را روی جوغن گذاشته و بر روی آن الیاف نخ دارای روکش فلزی و نوار خوسی را ... ادامه مطلب
شک بافی