حضور 10 راهنمای گردشگر ناشنوا در سایت‌های گردشگری کرمان

حضور 10 راهنمای گردشگر ناشنوا در سایت‌های گردشگری کرمان

‌مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از حضور 10 راهنمای گردشگری ناشنوا در سایت‌های گردشگری استان خبر داد.
‌به گزارش ایسنا‌، "محمود وفایی" با اشاره به اینکه 10 راهنمای گردشگر که به زبان انگلیسی نیز مسلط هستند، در میان گردشگران ایرانی و خارجی حضور می‌یابند، افزود: این راهنمایان خدمات ... ادامه مطلب
حضور 10 راهنمای گردشگر ناشنوا در سایت‌های گردشگری کرمان